MARSEILLE 20-7

100 EURO

GEWAARBORGD IN PRIJZEN VAN 20 EURO PER DUIF - GARANTIE EN PRIX DE 20 EURO PAR PIGEON

 

Inschrijving op de poelebrief onder de rubriek bons aan 5 EURO per duif.

Inscription sur le bordereau d’enlogement sous la rubrique bons à 5 EURO par pigeon.

 

WAARBORG / GARANTIE

OUDE/VIEUX 1 MIES TOT/MISE A 13€ (N°8)

 

WAARBORG PROVINCIAAL Vlaams-Brabant

GARANTIE PROVINCIAL Brabant-Flamand

OUDE / VIEUX N° 10

 

LIBOURNE 21-07-2018 - Oude Duiven / Vieux

 

100 EURO

GEWAARBORGD IN PRIJZEN VAN 20 EURO PER DUIF - GARANTIE EN PRIX DE 20 EURO PAR PIGEON

 

Inschrijving op de poelebrief onder de rubriek bons aan 5 EURO per duif.

Inscription sur le bordereau d’enlogement sous la rubrique bons à 5 EURO par pigeon.

 

WAARBORG / GARANTIE

OUDE/VIEUX 1 MIES TOT/MISE A 13€ (N°8)

 

 

WAARBORG PROVINCIAAL Vlaams-Brabant

GARANTIE PROVINCIAL Brabant-Flamand

OUDE / VIEUX N° 10

 

WEEK-END aan ZEE / A LA MER

In/A BLANKENBERGE 5/10 - 7/10 "ALFA INN HOTEL"

BOURGES Oude-Vieux

VAN HORENBEECK & STEGEN - SCHAFFEN  36e pr

BRIVE oude-Vieux

VAN DEN TROOST François - Ramsdonk 26e pr

BLOIS 15-7 jaarse-1an

DE MAEYER Dirk & Diane - Leest 30epr.

21-7 LIBOURNE jaarse-1An

100 EURO

GEWAARBORGD IN PRIJZEN VAN 20 EURO PER DUIF - GARANTIE EN PRIX DE 20 EURO PAR PIGEON

 

Inschrijving op de poelebrief onder de rubriek bons aan 5 EURO per duif.

Inscription sur le bordereau d’enlogement sous la rubrique bons à 5 EURO par pigeon.

 

WAARBORG / GARANTIE

OUDE/VIEUX 1 MIES TOT/MISE A 5€ (N°7)

 

WAARBORG PROVINCIAAL Vlaams-Brabant

GARANTIE PROVINCIAL Brabant-Flamand

JAARSE / 1AN N° 10

 

BLOIS 21-7 jonge-pigeonneaux

 

GEWAARBORGD IN REEKSEN   /  GARANTIE EN SERIES :

 

  750 EURO

 


 

INSCHRIJVING BIJ DE INKORVING OP POELBRIEF ONDER DE RUBRIEK

SERIES AAN 2,50 EURO PER DUIF

 

 

INSCRIPTION A L’ENLOGEMENT SUR BORDEREAU D’ENLOGEMENT SOUS LA RUBRIQUE

SERIES A 2,50 EURO PAR PIGEON

 

 

1e onaangeduide reeks van 4 duiven/1ière série non-désignée de 4 pigeons                 150 €

1e erereeks van 2 duiven (1+2)/1ière série d’honneur de 2 pigeons (1+2)                       100 €

1e onaangeduide reeks van 2 duiven/1ière série non-désignée de 2 pigeons                   75 €

1e aangeduide reeks van 2 duiven/1ième série désignée de 2 pigeons                             50 €

2e onaangeduide reeks van 2 duiven/2ième série non-désignée de 2 pigeons                 25 €

2e aangeduide reeks van 2 duiven/2ième série désignée de 2 pigeons                             25 €

 

Rest in aangeduide reeksen van 2 duiven   /  Solde aux séries désignées de 2 pigeons

Iedere duif komt maar éénmaal in aanmerking /Chaque pigeon est pris en compte qu’une seule fois

 


 

WAARBORG BRABANTSE UNIE  /  GARANTIE UNION BRABANCONNE

JONGE / PIGEONNEAUX       1 MIES TOT /MISE A              25 €  (N° 9)

 

 

WAARBORG PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT                         N° 10

GARANTIE PROVINCIAL BRABANT-FLAMAND                            N° 10

 

21-7 ARGENTON Oude/Vieux

 

GEWAARBORGD IN REEKSEN / GARANTIE EN SERIES : 

200 EURO

INSCHRIJVING BIJ DE INKORVING OP POELBRIEF ONDER DE RUBRIEK

SERIES AAN 2,50 EURO PER DUIF

 

INSCRIPTION A L’ENLOGEMENT SUR BORDEREAU D’ENLOGEMENT SOUS LA RUBRIQUE

SERIES A 2,50 EURO PAR PIGEON

1e onaangeduide reeks van 3 duiven/1ière série non-désignée de 3 pigeons   75 €

1e aangeduide reeks van 2 duiven/1ière série désignée de 2 pigeons             50 €

1e onaangeduide reeks van 2 duiven/1ière série non-désignée de 2 pigeons   25 €

2e aangeduide reeks van 2 duiven/2ième série désignée de 2 pigeons            25 €

2e onaangeduide reeks van 2 duiven/2ième série non-désignée de 2 pigeons  25 €

Rest in aangeduide reeksen van 2 duiven / Solde aux séries désignées de 2 pigeons

Iedere duif komt maar éénmaal in aanmerking /Chaque pigeon est pris en compte qu’une seule fois

 

WAARBORG BRABANTSE UNIE / GARANTIE UNION BRABANCONNE

OUDE / VIEUX 1 MIES TOT /MISE A 25 € (N° 9)

 

WAARBORG PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT N° 10

GARANTIE PROVINCIAL BRABANT-FLAMAND N° 10

 

ARGENTON 21-7-2018 Jaarduiven / 1An

 

GEWAARBORGD IN REEKSEN / GARANTIE EN SERIES : 

300 EURO

INSCHRIJVING BIJ DE INKORVING OP POELBRIEF ONDER DE RUBRIEK

SERIES AAN 2,50 EURO PER DUIF

 

INSCRIPTION A L’ENLOGEMENT SUR BORDEREAU D’ENLOGEMENT SOUS LA RUBRIQUE

SERIES A 2,50 EURO PAR PIGEON

 

1e onaangeduide reeks van 3 duiven/1ière série non-désignée de 3 pigeons 100 €

1e aangeduide reeks van 2 duiven/1ière série désignée de 2 pigeons             75 €

1e onaangeduide reeks van 2 duiven/1ière série non-désignée de 2 pigeons   50 €

2e aangeduide reeks van 2 duiven/2ième série désignée de 2 pigeons           25 €

2e onaangeduide reeks van 2 duiven/2ième série non-désignée de 2 pigeons 25 €

3e aangeduide reeks van 2 duiven/3ième série désignée de 2 pigeons           25 €

 

Rest in aangeduide reeksen van 2 duiven / Solde aux séries désignées de 2 pigeons

Iedere duif komt maar éénmaal in aanmerking /Chaque pigeon est pris en compte qu’une seule fois

 

WAARBORG BRABANTSE UNIE / GARANTIE UNION BRABANCONNE

JAARSE / 1AN 1 MIES TOT /MISE A 25 € (N° 9)

 

WAARBORG PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT N° 10

GARANTIE PROVINCIAL BRABANT-FLAMAND N° 10

Contre la Montre / Tijdrit FRANCO – BELGE VIERZON

 

Contre la Montre / Tijdrit FRANCO – BELGE VIERZON

 

Samedi / Zaterdag 28 Juillet – Juli 2018

Souvenir-Aandenken Danny VAN BAEL / Frans RANS

 

Laatste kans om in te schrijven

Dernière chance pour s'inscrire

alex.rans@skynet.be

 

info