21-5 VIERZON Waarborg-Garantie

Brabantse Unie - Union Brabançonne

OUDE- VIEUX 

1 MISE tot/à 25€ (N°9) + LES SERIES tot/à 1€ (N°4)

+ 300 euro in/en SERIES 

 

JAARSE - YEARLINGS

1 MISE tot/à 13€ (N°8) + LES SERIES tot/à 0,75€ (N°3)

+ 300€ in/en SERIES

Verdeling/partage zie/voir DETAIL

 

GRATIS DUBBELING PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT

Waarborg

1 MIES TOT 1€ (N°3) - 1xalle series tot 0,25€ (N°1)

 

DETAIL

 

Detail

INFOR 2022

zie bijlage - voir annexe

zie bijlage

Programma 2022 Programme

zie info - voir info

info

NIEUWE POELBRIEF PROVINCIAAL VL.BRABANT - NATIONAAL en ZONAAL

Voor 2021 zal er een nieuwe nationale poelebrief gebruikt worden.

Deze poulebrief zal ook gebruikt worden voor de zonale en provinciale dubbelingen

Voor de Internationale vlucht blijft de oude poelebrief behouden

zie info

info

UITLEG inzetten provinciale -nationale poelebrief

zie info

info